Komisija pokrenula dijalog između internetskih platformi i kreatora intelektualnog sadržaja

Autor:

  • Tea Trubić

28.08.2019.

EP Plenary session - Votes followed by explanations of votes- Vote on Copyright in the Digital Single Market:
Genevieve Engel / © European Union 2018 - Source : EP-075624B

Glavni izvjestitelj Axel Voss (EPP) nakon glasovanja na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu

Europska komisija danas je otvorila natječaj za sudjelovanje u dijalogu aktera na koje se odnosi primjena Članka 17. Direktive o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu EU o korištenju zaštićenog sadržaja od strane pružatelja usluga dijeljenja sadržaja putem interneta.

Glavna zadaća aktera bit će pokušati pronaći najbolje rješenje suradnje platformi za dijeljenje sadržaja i pružatelja usluga s nositeljima prava. Naime, direktivom Europskog parlamenta propisuje se obveza provedbe dijaloga, a njegovi će se rezultati koristiti u pripremanju smjernica o primjeni Članka 17. Direktive.

Komisija će prvi sastanak održati 15. listopada u Bruxellesu, a njegov će cilj biti prikupiti i organizirati postojeće prakse u korištenju sadržaja zaštićenog autorskim pravima na internetskim platformama.

Zainteresirani sudionice na natječaj se mogu prijaviti do 18. rujna 2019. godine, a Komisija će na sastanak pozvati njih 80.