U Hrvatskoj se ide u dobrom smjeru u pogledu implementacije Direktive o autorskom pravu

Autor:

  • Romana Matanovac Vučković

06.05.2020.

Na slici: izv.prof.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Autor teksta je izv.prof.dr.sc. Romana Matanovac Vučković s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, stručna voditeljica radne skupine za izradu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu, koja bi u države članice Europske unije trebala biti implementirana do 7. lipnja 2021., donosi novo pravo nakladnika informativnih publikacija kao autorskom srodno pravo. Riječ je o takvom pravnom položaju nakladnika prema kojem bi oni mogli kontrolirati korištenje svojih informativnih publikacija na internetu i naplaćivati njihovo korištenje, kad je riječ o komercijalnim korištenjima na internetskim platformama. Pri tome, obveznik sklapanja ugovora za korištenje zaštićenih informativnih publikacija i obveznik plaćanja je samo platforma a ne i krajnji korisnik. Krajnji korisnici su izuzeti od bilo kakve odgovornosti ako postupaju nekomercijalno, pa čak i u slučajevima kad ostvaruju malu komercijalnu korist.

Prva država u Europskoj uniji koja je u svoj nacionalni zakon kojim se uređuju autorska i srodna prava uvrstila ovo pravo nakladnika informativnih publikacija slijedom Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu je Francuska (nije još implementirala cijelu Direktivu već dio koji se odnosi na novinske nakladnike), u listopadu 2019. godine. Inače, srodno pravo nakladnika informativnih publikacija postojalo je i prije spomenute Direktive u Njemačkoj i Španjolskoj, što je i poslužilo kao uzor za propisivanje odredaba Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu.

U kontekstu novog francuskog zakona, nakladnici informativnih publikacija su, međutim, slijedom jednostranog postupanja Googlea, stavljeni u još gori položaj no što su ga na internetu imali prije stupanja na snagu toga zakona. Google News, Google Discovery i Google Search usluge su, umjesto da pristupe pregovorima i dogovore s nakladnicima informativnih publikacija i novinarima uvjete korištenja njihovih sadržaja na ovim platformama, uputili jednostranu ponudu da će na platformama stavljati linkove i cijele naslove novinskih članaka, bez fotografija i video priloga, a ako nakladnik želi da se njegovi sadržaji pojave na ovim platformama, moraju ih dati besplatno i bezuvjetno. Pravno i realno gledano, to ne bi bio problem kad ove platforme ne bi bile povezane u smislu prava tržišnog natjecanja i ne bi zauzimale 90% posto francuskog digitalnog tržišta internetskih pretraživača. Ovako, s tolikim udjelom na tržištu i monopolnim položajem, ovakvim uvjetima Google je praktično onemogućio francuske nakladnike informativnih publikacija da uopće dođu do krajnjeg korisnika nekom metodom pretraživanja. Francuski nakladnici takvim jednostranim postupanjem bili su primorani davati sve svoje sadržaje besplatno. Istodobno, odmah su u siječnju pristupili pravnoj bitci za prava nakladnika informativnih publikacija.

Nekoliko sindikata odnosno asocijacija koje zastupaju interese nakladnika informativnih publikacija (Syndicat des éditeurs de la presse magazine, l'Alliance de la presse d'information générale) i Agencija France-Presse prijavili su Google francuskoj Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja zbog zlouporabe monopolnog položaja. Takav postupak je složen i iziskuje ozbiljne analize te još nije dovršen u svom meritumu. No, zbog štete koja prijeti nakladnicima informativnih publikacija u Francuskoj, u vremenu do donošenja konačne odluke o ovoj pravnoj stvari, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja izdala je privremenu mjeru koja se mora izvršiti praktički odmah. Prema toj privremenoj mjeri Google mora pristupiti pregovorima u dobroj vjeri, u skladu s načelom savjesnosti i poštenja te s nakladnicima informativnih publikacija ugovoriti primjerene uvjete licenciranja naknade za korištenje informativnih publikacija na svojim platformama Google News, Google Discovery i Google Search.

Ti pregovori moraju u poštenoj ponudi Googlea prema nakladnicima informativnih publikacija i novinskim agencijama rezultirati poštenim i primjerenim iznosom naknade za korištenje njihovih sadržaja, uključujući retroaktivno razdoblje od stupanja na snagu zakona u Francuskoj (od listopada 2019). Privremena mjera sadržava tri zahtjeva prema Googleu: voditi pregovore o u roku od 3 mjeseca od postavljanja zahtjeva nakladnika informativnih publikacija ili novinske agencije; ti pregovori ne smiju ni na koji način utjecati na indeksiranje, klasificiranje niti prezentaciju zaštićenog sadržaja tih nakladnika i agencija na Googleovim platformama; te je Google dužan na mjesečnoj bazi izvještavati agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja o radnjama koje poduzima kako bi svoje postupanje uskladio s privremenom mjerom koja je izrečena. Ovakvo stanje ostaje na snazi do donošenja konačnog rješenja o meritumu kojeg će donijeti Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Sadržaj ovih mjera upućuje da je Agencija već s visokom vjerojatnošću utvrdila da je došlo do povrede prava tržišnog natjecanja na strani Googlea te da će konačno rješenje Agencije ići u smjeru onoga što je odredila privremenom mjerom.

U Hrvatskoj je od 17. travnja u tijeku javna rasprava o prijedlogu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, koja traje do 17. svibnja 2020. Predloženo hrvatsko zakonodavno rješenje vezano uz nakladnike informativnih publikacija je usklađeno s francuskim te je to dobar pokazatelj da se i u Hrvatskoj ide u dobrom smjeru u pogledu implementacije Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu, kad je riječ o zaštiti nakladnika informativnih publikacija. Za vjerovati je da će ova privremena mjera koju je izrekla francuska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja biti dobar način usmjeravanja postupanja internetskih divova naspram zaštite autorskih i srodnih prava na internetu u Europskoj uniji.