Što se nalazi u Akcijskom planu o suradnji Hrvatske i Njemačke?

Autor:

08.03.2019.

Thomas Imo/photothek.net / Auswaertigen Amt. Berlin

Potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić i njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić u četvrtak je zajedno s njemačkim ministrom vanjskih poslova Heikom Maasom potpisala Zajedničku izjavu o pojačanoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke s Akcijskim planom.

Osim toga, dvoje ministara je razgovaralo o budućnosti Europske unije te politici proširenja. Posebna tema razgovora bila je razmjena stavova o prioritetima i izazovima hrvatskog i njemačkog predsjedanja Vijećem Europske unije u idućoj godini. Hrvatska predsjedanje preuzima 1. siječnja 2020. od Finske, a Njemačka od Hrvatske 1. srpnja. Ministar Maas je istaknuo da će dvije glavne teme njemačkog predsjedanja biti jedinstvo i zajednička snaga. Hrvatska za sada još nije tako pregnantno istaknula svoje glavne teme, ali se u izjavama državnih čelnika može zaključiti da će težište hrvatskog predsjedanja biti na proširenju i digitalizaciji.

Ministar Maas (SPD) rekao je kako je “Zapadni Balkan za EU strateški ključna regija. Ono što nam je potrebno u našem susjedstvu je stabilnost, demokracija, gospodarski rast i zato zapadnom Balkanu na možemo okrenuti leđa. To bi bila velika greška“, rekao ja Maas. Ministrica Pejčinović Burić je, prema agencijskim vijestima, kao glavne hrvatske vanjskopolitičke ciljeve navela ulazak u Schengenski prostor i eurozonu, te OECD. U petak je Jutarnji list objavio kako se hrvatskom članstvu u toj organizaciji protivi i SAD: dosad je bilo poznato da je Mađarska bila protiv Zagreba, ali je premijer Viktor Orban tijekom posjeta Zagrebu jamčio da je Budimpešta povukla svoje protivljenje. Slovenija je i dalje protiv.

Akcijski plan je sveobuhvatni plan suradnje dviju država na područjima od zajedničkog interesa. “Mislim da potpisivanje ovih dokumenata možemo opisati kao prekretnicu u našim bilateralnim odnosima koji se i onako dobro razvijaju i koji će se na osnovi ovog Akcijskog plana dodatno intenzivirati“, rekao je njemački šef diplomacije. Posebnost ovog plana je što će se nakon dvije godine analizirati njegova realizacija. Ministrica Pejčinović Burić se nada da bi tada plan mogao biti i proširen. No, da bi do toga došlo hrvatska će strana morati uložiti velik napor. A to je uvijek sporno kad je riječ o hrvatskoj administraciji.

Euractiv.hr je u posjedu potpisanog dokumenta:

 

Zajednička izjava o pojačanoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke

Republika Hrvatska i Savezna Republika Njemačka njeguju bliske političke, gospodarske i kulturne odnose. Vlada Republike Hrvatske i Vlada Savezne Republike Njemačke žele dodatno produbiti te odnose kao saveznici i partneri u Europskoj uniji.

Cilj je obje vlade, i s obzirom na uzastopna predsjedanja Vijećem EU-a u 2020., ojačati dijalog u različitim područjima, posebno u području vanjske i europske politike, gospodarstva i trgovine, te kulture i znanosti.

Obje vlade dijele stajalište da je, kako bi se stabilizirala regija Jugoistočne Europe, također od posebnog interesa da pruže konstruktivnu podršku poticanju bliskijih odnosa između te regije i Europske unije.

Obje vlade ovime usvajaju priloženi Akcijski plan. Ako bude potrebno i relevantno, mogu biti uključena i druga područja izvan utvrđenog okvira.

 

 AKCIJSKI PLAN o pojačanoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke

 Svrha ovog Akcijskog plana je uspostaviti ili konsolidirati redovite kontakte u obliku konzultacija ili radnih skupina. Nadležna ministarstva odlučit će o sadržaju i oblicima razgovora. Glavni je cilj poticati redovitu razmjenu informacija na razini radnih skupina te kroz taj proces identificirati konkretne zajedničke projekte.

Prema potrebi, razgovori se mogu voditi i na marginama multilateralnih sastanaka.

Veleposlanstva obje zemlje aktivno će i zajednički koordinirati provedbu Akcijskog plana te pratiti rezultate sastanaka i konzultacija.

Nakon dvogodišnje probne faze, ali najkasnije do 30. lipnja 2021., treba izvršiti evaluaciju svih aktivnosti po područjima rada.

 Područja rada

1. Vanjska i europska politika

·           Suradnja u pogledu europske politike, posebno s obzirom na uzastopna predsjedanja Vijećem EU-a u 2020.; razmjena iskustava i pružanje međusobne podrške

·           Zapadni Balkan i politika proširenja: nastavak konzultacija između službi koje se bave Zapadnim Balkanom i odgovarajućih Glavnih uprava

·           Pitanja vanjske politike

·           Pitanja obrambene politike

·           Povezivanje u pogledu stajališta, uključujući druga aktualna pitanja u okviru Vijeća Europske unije od zajedničkog interesa za Republiku Hrvatsku i Saveznu Republiku Njemačku, posebno o budućnosti Europe i zajedničkih europskih politika u različitim sektorima: višegodišnji financijski okvir; demografska pitanja; pitanja migracija; zaposlenost mladih; klimatske promjene; energetska pitanja; obrana i sigurnost; pitanja transporta i infrastrukture; te druga pitanja od zajedničkog interesa

·           Nastavak i jačanje strateških konzultacija između službi koje se bave europskim pitanjima

 

 2. Gospodarstvo

·           Ekonomska i monetarna unija uključujući bližu suradnju u pogledu hrvatskog cilja ulaska u eurozonu

·           Poboljšanje ulagačke klime i poticanje ulaganja, uključujući unaprjeđenje regulatorne politike

·           Poticanje suradnje u dvojnom sustavu stručnog osposobljavanja u suradnji s Njemačko-hrvatskom industrijskom i trgovinskom komorom i drugim ključnim dionicima

·           Digitalizacija (razmjena i utvrđivanje područja suradnje, i u području istraživanja)

·           Nastavak dijaloga i podrška procesu pristupanja Republike Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)

·           Mogući oblici suradnje putem sektorskog pristupa: energetika, zaštita okoliša, digitalni sektor, poljoprivreda i prehrambena industrija, proizvodna industrija, sektor obalnog područja, transport, transportna infrastruktura, kulturna i kreativna industrija

·           Poticanje suradnje turističkih udruga i turističkih kompanija

·           Nastavak konzultacija sa Saveznim ministarstvom gospodarstva i energetike/Odborom za gospodarske odnose s istočnom Europom i odnosnim nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske

·           Suradnja gospodarskih komora dviju zemalja

 3. Istraživanje, kultura i obrazovanje, sport

·           Jačanje suradnje u istraživanju, akademskoj razmjeni i razmjeni rukovodećih kadrova u području znanosti

·           Promicanje suradnje i razmjene u području kulture, obrazovanja i umjetnosti, uključujući zajedničku podršku radu i aktivnostima Goethe Instituta u Zagrebu te Njemačkoj međunarodnoj školi u Zagrebu

·           Pomoć u poticanju učenja hrvatskog/njemačkog jezika kao stranog jezika/jezika zemlje podrijetla u zemlji partneru na različitim razinama obrazovanja

·           Poticanje stručne razmjene u području sporta

 

 4. Održivi razvoj, klima, energetika i okoliš

·           Razmjena u području provedbe Agende 2030, klimatske politike, održive energije i energetske učinkovitosti, zaštite okoliša i prirode

 

5. Unutarnji poslovi i pravosudna suradnja

·           Migracije i sigurnost granica uključujući bližu suradnju u pogledu hrvatskog cilja pristupanja Schengenskom prostoru

·           Pojačana suradnja u pogledu učinkovitog upravljanja migrantskim tokovima i izgradnje kapaciteta za zaštitu vanjskih granica Europske unije

·           Bliža suradnja i razmjena stajališta o aktualnim pravnim pitanjima, posebno u području prava insolventnosti i restrukturiranja

·           Reafirmiranje vladavine prava moderniziranjem i ojačavanjem učinkovitosti i neovisnosti pravosudnih sustava u Europi

·           Bliža suradnja i razmjena stajališta o aktualnim sigurnosnim pitanjima

·           Jačanje policijske suradnje u prevenciji i suzbijanju kaznenih djela i jačanje suradnje kaznene policije

·           Nastavak bilateralne suradnje između policijskih snaga

 6. Obrana

·           Daljnje jačanje suradnje između ministarstava obrane s obzirom na uzastopna predsjedanja Vijećem EU-a u 2020.

·           Konzultacije o informiranosti o situaciji na Zapadnom Balkanu

·           Nastavak praktične suradnje između oružanih snaga unutar NATO-a, u kontekstu EU te bilateralne suradnje

 

 7. Poljoprivreda

·           Jačanje suradnje u području poljoprivrede, npr. suradnjom putem sektorskog pristupa.

 

8. Tržište rada i socijalna politika

 

·           Zajednički rad na inicijativama za promicanje uzlazne socijalne konvergencije u EU-u

·           Razmjena u pogledu budućnosti rada/utjecaja digitalizacije na svijet rada

·           Razmjena u pogledu zapošljavanja mladih

 

 9. Zdravlje

 

·           Jačanje suradnje u području zdravlja, npr. razmjenom stručnjaka

 

 10. Razmjena na parlamentarnoj razini

 

·         Poticanje i olakšavanje međusobnih posjeta između predstavnika dvaju parlamenata