Zajednička izjava Vijeća i Komisije o 'stabilnim kriptovalutama': "Ne bi se trebali realizirati dok se ne riješe ključna pitanja"

Autor:

  • Euractiv.hr

05.12.2019.

Virtual ripple XRP, Ethereum and Bitcoin coins currency finance money stack together on computer laptop keyboard, Image: 486447511, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Sorapop Udomsri / Panthermedia / Profimedia
Sorapop Udomsri / Panthermedia / Profimedia

Ilustracija: kriptovalute

Na summitu ministara ekonomije i financija država članica EU donesena je zajednička izjava Vijeća EU i Europske komisije o 'stabilnim kriptovalutama'.

'Stabilne kriptovalute' mogu predstavljati priliku pri brzom i jeftinom plaćanju, osobito onom prekograničnom. No, takvi aranžmani predstavljaju višedimenzionalne izazove i rizike koji se odnose na zaštitu potrošača, privatnost, oporezivanje i kibernetičku sigurnost. Nakon što koncept 'stabilnih kriptovaluta' poprimi globalne razmjere, postojećim će se rizicima pridružiti i bojazni za monetarnu suverenost, financijsku stabilnost i pošteno tržišno natjecanje.

Nedavno izvješće radne skupine G7, koja se bavi proučavanjem 'stabilnih kriptovaluta', zaključilo je da se takvi projekti ne bi trebali realizirati dok se ne uklone rizici i bojazni. Vijeće EU i Europska komisija su i dalje predani pronalasku rješenja za inicijative, osobito u domeni koordiniranog pristupa na razini cijele Europske unije. Postojećim bi se inicijativama trebao očuvati aktualni financijski i monetarni poredak, kao i monetarna suverenost u EU.

S obzirom na to da se u sklopu nedavnih projekata globalnih razmjera nisu pružile dodatne informacije o odgovoru na rizike, teško je donijeti zaključke o tome primjenjuje li se postojeći regulatorni okvir EU i, ako se provodi, na koji način. Subjekti koji namjeravaju izdavati 'stabilne kriptovalute' trebali bi u što skorijem roku pružiti potpune i odgovarajuće informacije kako bi se omogućila pravilna procjena na temelju postojećih pravila.

Izazovi koji proizlaze iz prijedloga uvođenja 'globalnih stabilnih kriptovaluta' traže usklađeni odgovor na svjetskoj razini. Rizici bi trebali podlijegati jasnim i razmjernim regulatornim okvirima koji su uspostavljeni na čvrstoj dokaznoj bazi. Unatoč tome što su Vijeće i Komisija predani uspostavi okvira kojim će se iskoristiti potencijalne prilike, svjesni su rizika koje predstavljaju pojedine kriptoimovine te su spremni poduzeti sve raspoložive mjere za zaštitu potrošača.

Vijeće EU i Europska komisija smatraju da se niti jedan aranžman u vezi s globalnim 'stabilnim kriptovalutama' ne bi trebao realizirati u EU dok se ne pronađe rješenje za pravne, regulatorne i nadzorne izazove i rizike takvog poslovanja.

Pojava inicijativa u vezi sa 'stabilnim kriptovalutama' ukazuje na važnost stalnih poboljšanja aranžmana plaćanja, kako bi se odgovorilo na očekivanja tržišta i potrošača. Unatoč tome što su europski platni sustavi već ostvarili osjetan napredak, ključnu će ulogu u tom kontekstu imati europski platni akteri i pružatelji platnih usluga.