Airbnb pristao na sve zahtjeve koje je od njega tražila Europska komisije

Autor:

  • Euractiv.hr

20.09.2018.

Screenshot / Airbnb.com

Screenshot

Nakon poziva Europske komisije i tijela EU-a za zaštitu potrošača u srpnju, Airbnb se obvezao na neophodne izmjene svojih uvjeta korištenja i jasnije prikazivanje cijena.

Do kraja 2018., Airbnb će morati uvesti tražene izmjene u sve jezične verzije svojih internetskih stranica.

- Internetski su akteri revolucionarno izmijenili način na koji putujemo, nalazimo smještaj i provodimo godišnji odmor, rekla je povjerenica Komisije za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vĕra Jourová i dodala:

- No oni moraju u potpunosti poštovati pravila i preuzeti odgovornost u slučaju problema. Potrošači u EU-u imaju prava, pa i na internetu. Drago mi je što je Airbnb spreman uvesti neophodne izmjene da osigura potpunu transparentnost i pobrine se da potrošači znaju što plaćaju. To je jedna od mjera u okviru opsežnijih nastojanja da se potrošačima na internetu pruži bolja zaštita, kazala je.

Do sada potrošači nisu mogli sa sigurnosti znati bez izravnog kontakta s iznajmljivačima jesu li iznosom koji su već uplatili na račun pokrili sve troškove, te hoće li morati platiti još što, no Airbnb se sada obvezao da će prikazati ukupnu cijenu rezervacije.

U ukupnoj cijeni morat će biti uključene i dodatne naknade kao što su npr. naknade za usluge i čišćenje. U slučajevima kada nije moguće izračunati konačnu cijenu unaprijed, obvezao se da će jasno obavijestiti potrošača da će možda morati platiti dodatne naknade.

 

Uz to, Airbnb se obvezao i jasno navesti nudi li smještaj privatni ili poslovni domaćin jer u ta dva slučaja vrijede različita pravila o zaštiti potrošača.

Airbnb se obvezao uvesti i niz drugih promjena svojih uvjeta poslovanja kako bi oni bili u skladu s propisima EU-a o zaštiti potrošača. Potrošačima će se jasno napomenuti da mogu upotrijebiti sve pravne lijekove koji su im na raspolaganju, što se posebno odnosi na njihovo pravo da podnesu tužbu protiv domaćina ako im je nanesena osobna ili druga šteta.

Također, Airbnb će morati na jasan način obavijestiti potrošače da protiv njega mogu podnijeti tužbu na sudovima zemlje u kojoj borave, te će ih morati obavijestiti kada odluči raskinuti ugovor ili ukloniti sadržaj i ponuditi im mogućnost žalbe i odgovarajuće naknade.

Airbnb bi trebao dostaviti konačnu verziju svojih prijedloga i uvesti te promjene u sve jezične verzije u EU-u/Europskom gospodarskom prostoru do kraja prosinca 2018. Ako to ne učini, tijela za zaštitu potrošača mogla bi poduzeti mjere protiv Airbnb-a.

Airbnb je na sastanku s Komisijom i tijelima EU-a za zaštitu potrošača predstavio izmjene svojih uvjeta korištenja i načina na koji prikazuje informacije o cijenama.