Izvješće nizozemskih ministara: 'Jedinstveno tržište je naša najveća vrijednost, trebali bismo ga iskoristiti'

Autor:

  • Euractiv.com

15.05.2019.

Euractiv.com

Nizozemski političari s lijeva na desno: Mona Keijzer (državna tajnica za gospodarstvo i klimatsku politiku), Eric Wiebes (ministar za ekonomske poslove i klimatsku politiku) i Sigrid Kaag (ministrica za vanjsku trgovinu i razvojnu suradnju)

Umjesto da dopuste vladama da izaberu "prvake", EU treba ojačati jedinstveno tržište, ulagati više u inovacije i "uvjerljivo" slijediti pravedne i jednake trgovinske politike, tvrde nizozemski ministri Eric Wiebes, Sigrid Kaag i Mona Keijzer.

Eric Wiebes je ministar za ekonomske poslove i klimatsku politiku; Sigrid Kaag je ministrica za vanjsku trgovinu i razvojnu suradnju; i Mona Keijzer je državna tajnica za gospodarstvo i klimatsku politiku za Nizozemsku.

Jedinstveno tržište je naša najveća vrijednost - trebali bismo ga iskoristiti

Otvorenost, suradnja i hrabrost doveli su Europsku uniju i njezine države članice do neusporedivog napretka. No, tijekom posljednjeg desetljeća, globalni gospodarski krajolik se promijenio i suočeni smo s rastućom konkurencijom. Kako bi se osigurao naš budući gospodarski uspjeh, Europska unija mora prijeći na novu razinu.

Brza digitalizacija, prijelaz na održivo svjetsko gospodarstvo i promjenjivi globalni uvjeti postavljaju pitanja o konkurentnosti EU-a. Jake europske tvrtke neophodne su za budući rast. Takozvani 'prvaci' stvaraju blagostanje i radna mjesta, potiču inovacije za rješavanje izazova sutrašnjice i čine jezgru konkurentnih klastera s inovativnim malim i srednjim poduzećima te startupima. Ovdje je europska suradnja važnija nego ikad. Dok su neki pozvali vlade da počnu birati prvake za pomoć, pozivamo na alternativni put do uspjeha. Pravi prvaci su stvoreni i održavani jakom konkurencijom, ojačanim jedinstvenim tržištem, intenzivnim naporima istraživanja i razvoja te otvorenim tržištima s jednakim uvjetima. Upravo u tim područjima EU može učiniti više.

Snaga započinje kod kuće

Iskorištavanje tržišne snage Europske unije na međunarodnoj razini započinje našom osnovnom bazom: jedinstvenim tržištem. Jer kako možeš podići šaku ako padaš s nogu?

Kako bi se osigurali čvrsto tlo pod nogama, EU treba ukloniti nedostatke koji koče naše jedinstveno tržište. Potrebno je bolje primijeniti, implementirati i provoditi pravila EU-a te osmisliti prilagođeni pristup rješavanju preostalih prepreka. Drugo, snažna i politički neovisna provedba pravila tržišnog natjecanja ključna je za stvaranje konkurentnih poduzeća i niske cijene za potrošače. Trebali bismo modernizirati i ojačati pravila tržišnog natjecanja kako bismo se bolje nosili sa snagom globalnih digitalnih tvrtki. Također, to znači da tržišta kapitala moraju biti pristupačnija, tako da europske tvrtke s globalnim potencijalom mogu lakše dobiti financiranje za povećanje. Jedinstveno tržište je naš adut; jačanje znači pojačavanje samih temelja našeg uspjeha.

Usudite se ulagati u budućnost

Ključno je ne odgađati jačanje javnih i privatnih ulaganja u inovacije.  Svi programi u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru trebali bi dati veći prioritet istraživanju, razvoju i inovacijama, no na tome se treba još puno raditi. Potrebna je fokusirana i ofenzivna inovacijska politika. Društveni izazovi, ciljevi održivog razvoja i Pariški sporazum zahtijevaju djelovanje. Moramo koristiti tehnologiju kao snagu za dobre stvari. To znači da moramo ulagati u strateške vrijednosne lance kao što su održiva energija, opskrba hranom, kibernetička sigurnost i zdravstvena zaštita. Istodobno, ključne tehnologije koje to omogućuju, kao što su fotonika, robotika, umjetna inteligencija ili kvantno računanje, bit će temelj za buduće gospodarstvo. Projekti u tim područjima su od zajedničkog europskog interesa i trebali bi imati koristi od ciljanih zajedničkih investicijskih planova. Ta bi sredstva trebala biti dostupna svim europskim poduzećima, uključujući mala i srednja poduzeća. Za europsku konkurentnost jednako su važna europska mala i srednja poduzeća, posebice startupi, rastuća i novoosnovana poduzeća. U tom smislu, ne smijemo zaboraviti ulagati u ljudski kapital.

Zaštitite otvorena tržišta

Na međunarodnoj razini, Europska unija ima koristi od otvorenog i utemeljenog globalnog sustava trgovine i ulaganja. Ali dosadašnji zakoni više nisu dovoljna, a dogovorena pravila se ne poštuju uvijek. Europske tvrtke moraju konkurirati tvrtkama iz trećih zemalja koje primaju izravnu ili neizravnu državnu pomoć, čime im se daje nepravedna prednost u trgovini, javnoj nabavi i izravnim ulaganjima. Kao najveće svjetsko gospodarstvo, Europska unija može zaustaviti takve nepravične prakse. Usvajanje protekcionističkih taktika nije rješenje. Ako postoji nešto što je vrijedno zaštiti, to su postignuća od preko 60 godina integracije europskog tržišta.

Umjesto toga, moramo inzistirati da se treće zemlje koje posluju na europskom tržištu pridržavaju naših pravila. Razmotrimo načine kako bi Europska komisija imala veće ovlasti u slučaju narušavanja jednakih uvjeta tržišnog natjecanja. Trebalo bi razmotriti prilagodbe okvira državnih potpora i tržišnog natjecanja kako bi se izbjeglo da poduzeća iz trećih zemalja narušavaju pošteno tržišno natjecanje na temelju izravne ili neizravne državne potpore. Unutar Svjetske trgovinske organizacije, Europska unija mora poticati nova pravila o industrijskim subvencijama kako bi se osigurala pravednost. Posebno i različito postupanje prema zemljama mora se procijeniti od slučaja do slučaja i temeljiti na jasnim dokazima.

Konačno, Europska unija mora primijeniti svoje ispravne instrumente trgovinske zaštite kako bi suzbila uvoz ispod tržišne cijene ili subvencije koje narušavaju trgovinu, kada je to potrebno, uzimajući u obzir interese europskih proizvođača i korisnika.

EU treba pokazati vodstvo u promicanju odgovornog poslovnog ponašanja. Odgovorno poslovno ponašanje potencijalno je najveći doprinos tvrtke u ispunjenju ciljeva održivog razvoja. Na kraju, na Europskoj uniji i njezinim državama članicama je da odrede povoljne uvjete za pojavu europskih svjetskih prvaka. Moramo učvrstiti temelje jedinstvenog tržišta, usuditi se ulagati u inovacije, i odlučno slijediti pravedne i jednake trgovinske politike. Ako ostanemo otvoreni, radimo zajedno i spremni smo na snagu našega tržišta, osigurat ćemo veću sposobnost Europske unije za godine koje dolaze.