Revizorski sud EU zadovoljan dosadašnjim korištenjem europskih fondova, najavljuju povećanje sredstava

Autor:

  • Jorge Valero/ EURACTIV.com

04.10.2018.

ECA President Klaus-Heiner Lehne welcoming EC President Jean-Claude Juncker
Géza Novák / European Union 2018 - ECA

Predsjednik Europskog revizorskog suda Klaus-Hiner Lehne i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker

Kako bi Europska unija ponovno pridobila provjerenje građana prije izbora za Europski parlament koji će se održati u svibnju 2019. godine, Europski revizorski sud preporučio je usklađivanje očekivanja i rezultata kada je riječ o korištenju proračunskih sredstava EU.

Naime, u prošloj je godini ugovoreno manje od 15 posto dostupnih sredstava.

- Svi se pomalo bojimo - rekao je Klaus-Heiner Lehne, predsjednik Europskog revizorskog suda, u razgovoru s novinarima.

Unatoč tome što proračun Europske unije predstavlja tek 1 posto njezina BDP-a, Europska komisija i Parlament žele proširiti listu prioriteta koji će moći biti financirani zajedničkim sredstvima.

Iako se Unija suočava sa sve više izazova, države članice još uvijek nisu ubrzale proces korištenja raspoloživih europskih sredstava. Samo prošle godine, članice su iskoristile 10 do 15 posto neisplaćenih fondova.

Lehne je upozorio da se 'nesmijemo dovesti u situaciju u kojoj se daju prevelika obećanja', dok države članice nisu sposobne uspješno iskoristiti već dostupna sredstva.

Tijekom nekoliko narednih mjeseci, države članice će pregovarati s Parlamentom o višegodišnjem financijskom okviru, tj. o dugoročnom proračunu Europske unije za naredno financijsko razdoblje (od 2021. do 2027. godine).

Na ovaj bi se način ponovno dobilo povjerenje građana Europske unije, a time bi se suprotstavilo trendu rasta populizma i jačanja protueuropskih stranaka.

Niži rashodi

Revizorski sud je ovoga četvrtka objavio svoje izvješće o rashodima europskog proračuna.

Drugu godinu zaredom, revizori su objavili svoje uvjetno mišljenje koje je zaključilo da u korištenju europskih sredstava nije bilo značajnih nepravilnosti.

- Situacija se jako popravila - rekao je Lehne.

Tijekom prošle godine, razina nepravilnosti u europskim rashodima nastavila se smanjivati te je iznosila 2,4 posto ukupnih rashoda, dok je u istom periodu godinu prije iznosila 3,1 posto.

Iako je predsjednik revizorskog suda kazao da su države članice na 'dobrom putu' kada je u pitanju izvršenje europskog proračuna, naglasio je da postoji prostora za napredak. Poboljšanje je osobito potrebno u projektima u kojima se europskim sredstvima nadoknađuju nastali troškovi, što obuhvaća i financiranje istraživanja u sklopu programa Obzor 2020.

Ex-ante kontrole

No, revizori ne namjeravaju pratiti isključivo način raspodjele europskog novca. Naime, to tijelo sve više prati i rezultate potrošnje europskih sredstava, osobito u infrastrukturnim projektima te programu Erasmus +.

Lehne je također rekao da revizorski sud namjerava provjeravati procjene utjecaja kojima Komisija opravdava svoje prijedloge.

Te su procjene ključne mjere na koje računaju skeptične države članice te europski zakonodavci koji se nadaju da će takvi projekti rezultirati značajnim porastom broja radnih mjesta i gospodarskim rastom.

S obzirom na činjenicu da Sud ima mandat za ex-post procjenu korištenja europskih sredstava, reviziju procjena utjecaja projekata moguće je provesti samo na 'vrlo općenit i ograničen način' zbog izbjegavanja sukoba interesa.

Zaostaci u plaćanjima

Vjeruje se da će i u budućnosti jedan od glavnih izazova u korištenju sredstava iz europskog proračuna i dalje biti rastuća razlika između visoke razine preuzetih obaveza i malog obujma plaćanja. Naime, zaostaci u plaćanjima prošle su godine dosegli razinu od 267,3 milijarde eura. Na kraju financijskog okvira nije iskorišten postotak od 2 posto preuzetih obaveza.

Mala razlika između preuzetih obveza i plaćanja je održiva, kazao je Sud. No, mogućnost da države članice nastave podnositi zahtjeve za plaćanje čak tri godine nakon završetka trenutnog financijskog okvira produžuju proračunsko razdoblje na deset godina.

- Proračun ne bi smio tako izgledati - upozoravaju revizori.