Više od devet milijuna eura iz EU za 20 projekata zaštite okoliša

Autor:

12.02.2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Briga za zaštitu okoliša vidljiva je na svakom koraku LIFE konferencije

 Na LIFE konferenciji u utorak je predstavljeno 20 projekata na području zaštite okoliša, prirode i prilagodbe klimatskim promjenama, čija ukupna vrijednost premašuje 14 milijuna eura, od čega su više od devet milijuna eura sredstva Europske unije (EU).

LIFE konferenciju organizira Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao nacionalna kontakt točka za Program LIFE u Hrvatskoj, rekao je državni tajnik Mario Šiljeg. Konferencijom se želi ukazati da su projekti sufinancirani u okviru programa LIFE jedan od najboljih načina poboljšanja provedbe okolišnih i klimatskih politika, kao i mehanizam dostizanja europskih i nacionalnih ciljeva. 

EU je pokrenula Program LIFE 1992. godine kako bi odgovorila na izazove u području prirode, okoliša i klime, a Hrvatska je prepoznala njihovu vrijednost i prije ulaska u EU. "To ne čudi s obzirom na činjenicu da program potiče inovativni pristup i primjenu novih mjera i metoda", kazao je Šiljeg.

Primjerice, u okviru LIFE-a radi se na očuvanju i zaštiti Drave kroz restauraciju riječnih rukavaca i poboljšanje stanja bioraznolikosti riječnih i poplavnih staništa.

Također, kaže Šiljeg, poboljšava se stanje očuvanosti velikih zvijeri - risa i medvjeda, provode se aktivnosti protiv krivolova ptica, a jednim od projekata želi se zaštiti i očuvati populacija morskih kornjača.

Razvijena je inovativna metoda u proizvodnji voća kako bi se smanjila primjena insekticida, a značajan je i projekt koji promiče održivo i učinkovito korištenje tla, istaknuo je Šiljeg.

"Vjerujem da će svi projekti koji se provode u okviru LIFE programa doprinijeti gospodarskom rastu i održivom razvoju", poručio je Šiljeg dodavši kako u tome značajnu ulogu igra hrvatska akademska zajednica, a posebno tehnološki i tehnički fakulteti.

U Hrvatskoj još uvijek imamo više "crnih točaka", odnosno područja i lokacija koje su jako onečišćene korištenjem raznih industrijskih proizvoda ili sirovina, a upravo tu ima prostora za suradnju znanstvene zajednice, Ministarstva i tima koji provodi LIFE Program.

"Siguran sam da ćemo već u travnju imati vidljiv napredak u participaciji hrvatskih gospodarskih subjekata u LIFE projektima", rekao je Šiljeg.  U travnju se očekuje otvaranje ovogodišnjeg natječaja za prijavu na Program LIFE te su pozvani svi zainteresirani da kontaktiraju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.