EU će osigurati 2,2 milijuna eura za promicanje slobode medija i pluralizma

Autor:

  • Karla Juničić

22.02.2019.

Journalists work in the newsroom of Die Welt in Berlin, Germany, February 16, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch - RC18394A9940
Fabrizio Bensch / REUTERS

Ilustracija: Novinska redakcija

S ciljem promicanja slobode medija i pluralizma te zaštite novinara, Komisija je danas najavila dodjelu sredstava iz proračuna, piše u njezinom izvješću.

Riječ je o 2,2 milijuna eura koje je Europski parlament namijenio za financiranje triju projekata usmjerenih na promicanje kvalitetnog novinarstva te prekogranične suradnje medijskih djelatnika i tijela za samoregulaciju medija.

Sredstva će se staviti na raspolaganje putem tri poziva na podnošenje prijedloga u okviru djelovanja EU-a na promicanju i poticanju slobode medija i pluralizma u Europi. Prvim pozivom, vrijednim 1,2 milijuna eura, olakšat će se prekogranična mobilnost i stručna praksa za mlade medijske djelatnike koji rade u informativnim medijima.

Drugim će se uložiti 500.000 eura u promicanje pripravništva u najvećim europskim medijskim kućama za djelatnike koji rade na manjinskim jezicima.

Trećim pozivom predviđeno je 500.000 eura za bolje razumijevanje i poticanje suradnje među tijelima za samoregulaciju medija, koja imaju ključnu ulogu u promicanju poštovanja standarda profesionalne etike, te za podršku njihovoj prilagodbi svijetu interneta.

Medijske slobode i pluralizam su stupovi moderne demokracije i zato Europska unija posebno posvećena njihovom očuvanju i promociji. Obveza je Unije da poštuje slobodu izražavanja koja uključuje pravo na primanje i priopćavanje informacija bez uplitanja javnih vlasti zajamčene člankom 11. povelje Europske unije o temeljnim pravima i člankom 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Od 2013. Komisija je financijski podržala aktivnosti usmjerene na:

1. Rješavanje kršenja slobode medija i pluralizma i podupiranje prekograničnog istraživačkog novinarstva u državama članicama EU-a i zemljama kandidatima. Europska komisija sufinancirala je projekte koje provode Europski centar za slobodu medija i medija (ECPMF) i njegovi partneri.

2. Neovisno praćenje pluralizma medija u državama članicama EU i odabranim zemljama kandidatima. Europska komisija je financirala razvoj i provedbu monitoringa medija, "Media Pluralism Monitor" (MPM), od strane Centra za pluralizam medija i slobodu medija (CMPF). Komisija je nedavno potpisala sporazum o bespovratnim sredstvima za pripremno djelovanje s CMPF-om radi prilagodbe MPM-a s najnovijim digitalnim događanjima

Pozivi za dodjelu sredstava će se objavljivati od 21. veljače do 17. travnja 2019. Tri odabrana projekta trajat će 12 mjeseci. Dodatne informacije o kriterijima prihvatljivosti za sva tri poziva dostupne su na internetu.