Prvi doznajemo kojim će se odborima pridružiti naši zastupnici u Europskom parlamentu

Autor:

  • Tea Trubić

03.07.2019.

Goran Mehkek, Boris Kovacev, Damjan Tadic, Zeljko Tutnjevic / CROPIX

Dubravka Šuica, Karlo Ressler, Ruža Tomašić, Tonino Picula

Hrvatski europarlamentarci ovoga puta žele 'ozbiljne' portfelje; one koji imaju istinsku zakonodavnu težinu i u kojima se kvalitetno mogu zastupati interesi građana Republike Hrvatske.

Dubravka Šuica i Željana Zovko nastavit će svoj rad u Odboru za vanjske poslove (AFET), dok će Karlo Ressler svoj prvi mandat u Europskom parlamentu započeti kao stalni član Odbora za proračun (BUDG), istom onom odboru koji odlučuje o raspodjeli financijskih sredstava poreznih obveznika EU, tj. o Višegodišnjem proračunu EU za buduće financijsko razdoblje. Riječ je o jednom od objektivno najutjecajnijih i važnijih odbora u Europskom parlamentu, zato što će se u njemu, među ostalom, definirati i sredstva za kohezijsku politiku. Tomislav Sokol pridružit će se Odboru za zaštitu potrošača i zajedničko tržište EU (IMCO).

Zastupnici HDZ-a doprinijet će odborima Europskog parlamenta i kao zamjenski članovi u pojedinim odborima; Dubravka Šuica će i u tom slučaju ostati u Odboru za zaštitu okoliša i javnog zdravlja, Željana Zovko pridružit će se Odboru za kulturu, dok će Karlo Ressler biti povremeni član Odbora za pravne poslove i zaštitu građanskih prava (LIBE). Tomislav Sokol će kao zamjenski član sudjelovati u Odboru za regionalni razvoj (REGI).

Zastupnica Europskih konzervativaca i reformista Ruža Tomašić nastavit će angažman u Odboru za ribarstvo (PECH) u kojem je tijekom prošlog saziva parlamenta ostvarila veliki uspjeh. Kao zamjenska članica pridružit će se i Odboru za poljoprivredu (AGRI) u kojem će zastupati interese hrvatskih poljoprivrednika.

Valter Flego, zastupnik Amsterdamske koalicije za Europski parlament, svoj će prvi mandat u Europskom parlamentu započeti kao stalni član Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (ITRE) te kao zamjenski član Odbora za transport i turizam (TRAN). Angažman u Europskom parlamentu želi u potpunosti posvetiti pitanjima koja su važna za Hrvatsku, osobito za njegovu Istru.

Prema trenutno dostupnim informacijama zastupnik SDP-a Tonino Picula sljedeće 2,5 godine bit će angažiran u Odboru za vanjsku politiku (AFET) kao stalni član, dok će kao zamjenik služiti u pododboru za sigurnost (SEDI).Biljana Borzan nastavit će se boriti za prava hrvatskih potrošača, ali ovoga puta će u Odboru za jedinstveno tržište i zaštitu potrošača (IMCO) kao punopravna članica, dok će u dosadašnjem Odboru za zaštitu okoliša, zdravstvo i sigurnost hrane nastaviti raditi kao zamjenska članica.

Neovisni zastupnik Mislav Kolakušić u razgovoru za RTL televiziju izjavio je da također želi Odbor za proračun, ali da nije siguran hoće li ga dobiti. Naime, odbori se zastupnicima alociraju d'Hontovom metodom prema nekoliko odlučujućih faktora među kojima je zasigurno najvažnije pitanje kojoj grupaciji zastupnici pripadaju. Ukratko, oni odbori za koje postoji veći interes dodijeljuju se zastupnicima koji imaju 'veći politički kapital', tj. koji dolaze iz dominantnih političkih grupacija. U tom kontekstu, nezavisni zastupnici najlošije stoje i u konačnici čekaju da se njima dodijele oni odbori u kojima je još ostalo mjesta. Iako je naša medijska kuća tražila komentar zastupnika Kolakušića, bilo nam je poručeno da zastupnik ne želi davati izjave za našu medijsku kuću.

Ista sudbina čeka i Ivana Vilibora Sinčića, zastupnika Živog zida, koji se još uvijek službeno nije pridružio niti jednoj grupaciji u Europskom parlamentu zato što se ona politička obitelj koja je njemu ideološki bliska, Europa sloboda i direktne demokracije, još uvijek (prilično neuspješno) bori za život.