Na pomorskoj konferenciji glavne teme digitalizacija, sigurnost i ekologija

Autor:

11.03.2020.

Split, 200917.
Pomorski fakultet.
Drzavna tajnica za more Maja Markovcic Kostelac susrela se s dekanom Pomorskog fakulteta Nikolom Racicem i nazocila potpisivanju sporazuma izmedju Sveucilista, Pomorskog fakulteta i Hrvatskog registra brodova.
Na fotografiji: Maja Markovcic Kostelac drzavna tajnica za more.
Foto: Vojko Basic / CROPIX
Vojko Basic / Cropix

Maja Markovčić Kostelac, direktorica Europske agencije za pomorsku sigurnost

Na dvodnevnoj opatijskoj pomorskoj konferenciji u sklopu predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a glavne teme rasprave predstavnika pomorske industrije, brodara, pomoraca i pomorskih organizacija su digitalizacija, sigurnost, zaštita okoliša i jačanje statusa pomorskih zvanja.

Direktorica Europske agencije za pomorsku sigurnost Maja Markovčić Kostelac izjavila je da se na konferenciji razgovara o važnim temama, ponajprije agendi vezanoj za klimatske promjene, zaštitu morskog okoliša i sigurnosna pitanja, kao što su sigurnost brodova i ljudi na brodovima te nadzor plovidbe, te o digitalizaciji - kako ju pojednostaviti i omogućiti daljnju konkurentnost europskog i svjetskog brodarstva.

Govoreći o zdravstvenim izazovima, kazala je da je u okviru Međunarodne pomorske organizacije, kao i zdravstvenih institucija, donesena specijalna preporuka, koja se primjenjuje na brodovima svih država i zastava svijeta.

"Sličnu preporuku dodatno je ojačala i Europska komisija, tako da se u ovom trenutku situacija kontrolira," kazala je.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver rekao je da je jedan od najnovijih izazova u pomorskoj industriji kako odgovoriti na krizu koju izaziva koronavirus. Tu je i smanjenje onečišćenja iz brodova, smanjenje emisija CO2, digitalizacija, a raspravlja se i o tome kako unaprijediti cjelokupno europsko brodarstvo i učiniti ga što konkurentnijim na globalnom tržištu, kazao je.

Ocijenio je da hrvatsko brodarstvo prati trendove u Europskoj uniji - imamo nekoliko jakih kompanija, ali i u teškoćama, pa im se, kaže, nastoji pomoći kako bi bile konkurentne i nastavile zapošljavati i razvijati se.

Odgovarajući na pitanje o preventivnim mjerama u vezi s koronavirusom, rekao je da ministarstvo svakodnevno prati i sudjeluje u radu nacionalnog stožera.

"U osjetljivim područjima su upravo naše luke - Ploče, Zadar, Split i Rijeka, te smo u svakodnevnoj komunikaciji s lučkim kapetanijama i upravama. Jadrolinija ima linije za Anconu, pa ćemo u idućim satima vidjeti kako ćemo postupiti. Cijela Italija proglašena je 'crvenom zonom', pa ćemo u skladu s tim i reagirati. U suradnji s nacionalnim stožerom, HZJZ-om i Ministarstvom zdravstva ćemo donijeti pravodobnu odluku," rekao je.

Predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta rekao je da se Jadrolinija, kao i svake godine, priprema za turističku sezonu te da je punom zamahu obnova i priprema brodova.

Konferenciju o pomorstvu organiziralo je, u sklopu predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a sudjeluju predstavnici europskih udruženja brodara, posrednika pri zapošljavanju pomoraca, brodogradilišta i drugi predstavnici svjetske pomorske industrije, predstavnici Međunarodne pomorske organizacije, Europske agencije za pomorsku sigurnost.

Drugoga dana Pomorske konferencije bit će održan neformalni sastanak ministara prometa država članica Europske unije na temu pomorstva, na kojem će biti usvojena i Opatijska deklaracija. Ona će obuhvatiti glavne prioritete Hrvatske iz područja pomorstva, poput zaštite morskog okoliša s naglaskom na potporu borbi za smanjenje emisije stakleničkih plinova s brodova te daljnju digitalizaciju u pomorstvu i unutarnjoj plovidbi.