Parlament je propisao nove načine ribolova u morima EU

Autor:

  • Karla Juničić

14.02.2019.

Rogoznica, 230119.
Ivan Bartulovic, vlasnik ribarnice u Becu u ribolovu na koci.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Niksa Stipanice / CROPIX

Ivan Bartulovic, vlasnik ribarnice u Beču u ribolovu na koči

Europarlamentarci su usvojili novu odredbu o tehničkim mjerama koja će dati ribarima veća prava s ciljem zaštite morskog ekosustava, morskih staništa i izbjegavanju lova ugroženih i osjetljivih vrsta.

Europski parlament i Vijeće su se usuglasili o prijedlogu Komisije oko pojednostavljenja tehničkih pravila koja će dati ribarima veće pravo da sami odluče koju će metodu ribolova upotrijebiti, prilagođenu njihovim specifičnim potrebama, kako bi ribolov bio održiv i ekološki prihvatljiviji.

Nova pravila su donesena u skladu sa Zajedničkom ribarstvenom politikom (CFP) Europske unije i programom Komisije. Nova regulativa bi trebala sadržavati tehničke mjere u kojima će se navoditi kako, gdje i kada ribari mogu loviti, koju vrstu opreme mogu koristiti te na koji način mogu postupati sa slučajnim ulovom.

Karmenu Vella, europski povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo je izjavio da 'nove tehničke mjere očuvanja predstavljaju važan korak naprijed u ostvarivanju konkretne predanosti Europske unije u zaštiti ribarstva i morskog okoliša'.

-  Današnji sporazum daje dionicima i ribarima alat za utvrđivanje najboljih mjera za ribolov, uzimajući u obzir njihov lokalni kontekst, i očuvanje morskog ekosustava – rekao je Vella.

Uredbom se planiraju uvesti i kvantitativni pokazatelji koji će utvrditi učinkovitost tehničkih mjera u smanjenju neželjenog ulova nedoraslih riba, usputnog ulova sisavaca poput kitova ili dupina i morskih ptica. Države članice će se morati obvezati uvesti mjere kako bi se smanjio izlov ugroženih morskih vrsta.

Također, europski zakonodavci su odlučili da će se zabraniti lov primjenom tzv. 'električne' ili 'pulsirajuće'  metode ribolova od 1. srpnja 2021. Ovaj način ribolova zamjenjuje onaj tradicionalni jer je mreža napravljena od električnih žica i šalje impulse ribama koje ih prisiljavaju da plivaju od dna prema površini direktno u ribarsku mrežu.

Ta mjera mogla bi posebice naštetiti ribarima u Nizozemskoj. Nizozemski ribolovci su se usprotivili odredbi smatrajući da je električni ribolov okolišno održiv jer omogućuje ribarskim brodovima manju potrošnju dizela i ne oštećuju morsko dno. No protivnici metode smatraju da takav industrijski ribolov uništava riblje zalihe.

Inačica na drugom jeziku / Alternate language version