Ivanka Trump zaslužna za Inicijativu o globalnom razvoju i prosperitetu žena

Autor:

  • Tea Trubić

08.02.2019.

Ivanka Trump hosts a roundtable on the Women's Global Development and Prosperity Initiative at the White House in Washington, U.S., February 7, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque
Kevin Lamarque / REUTERS

Viša savjetnica američkog predsjednika Ivanka Trump

Američki predsjednik Donald Trump jučer je potpisao predsjednički memorandum kojim je usvojena Inicijativa o globalnom razvoju i prosperitetu žena (W-GDP), koju je osmislila njegova viša savjetnica, kći Ivanka Trump.

Riječ je o projektu vrijednom 50 milijuna dolara, koji bi trebao omogućiti više od 50 milijuna žena u državama u razvoju da do 2025. godine ostvare svoj ekonomski potencijal. Američka agencija za međunarodni razvoj odlučivat će o alokaciji sredstava za kvalitetne projekte kojima je cilj unaprijediti kvalitetu života, talente i poslovne uspjehe poduzetnih žena diljem svijeta.

 

U autorskom članku koji je napisala za Wall Street Journal, Ivanka Trump je istaknula da je 'rodna ravnopravnost oduvijek imala ključnu ulogu u političkoj strategiji njezina oca, predsjednika Trumpa'.

Objasnila je da se W-GDP inicijativa temelji na tri stupa; unaprjeđenje osposobljavanja i radnih mogućnosti žena, osnaživanje žena u poduzetništvu te uklanjanje pravnih, regulatornih ili kulturoloških prepreka koje ženama onemogućavaju stupanje u radni odnos.

Kako bi osigurala podršku američkog privatnog sektora i zakonodavnog tijela SAD-a, Ivanka Trump je cijele protekle godine bila angažirana na uspostavljanju dijaloga između ključnih aktera za implementaciju inicijative.

Ivanka Trump je od samog početka predsjedničkog mandata svoga oca naglasila da će rodna jednakost biti fokus njezinog angažmana u Bijeloj kući. Postala je prva republikanka koja se otvoreno zalagala za plaćeni porodiljni dopust na federalnoj razini. Naime, Sjedinjene Američke Države i Papua Nova Gvineja, jedine su države na svijetu koje svojim sugrađankama ne omogućavaju pravo na porodiljni dopust.

Inačica na drugom jeziku / Alternate language version