Komisija pokrenula projekt prekogranične zdravstvene zaštite

Autor:

20.02.2019.

A surgeon washes her hands before enter in an operating room at the Ambroise Pare hospital in Marseille, southern France, April 3, 2008. REUTERS/Jean-Paul Pelissier (FRANCE) - PM1E4440VFM01
Jean-Paul Pelissier / REUTERS

Granice ne bi smjele biti barijera kvalitetnoj pomoći posebno u EU gdje se granice ukidaju

Europska komisija predstavila je u utorak projekt prekogranične suradnje država u zdravstvu kojim bi u nadolazećim godinama pacijentima u graničnim područjima mogla biti pružena pomoć inozemnih liječnika ili u bolnici u susjednoj zemlji, a ne isključivo u vlastitoj kao dosad.

Liječnici u područjima uz granicu sada ne smiju pružati pomoć unesrećenima preko granice, u susjednoj državi, premda se nekada nalaze bliže od lokalnih liječnika te mogu brže priskočiti u pomoć. Kako bi nadišla tu prepreku te potaknula suradnju u sektoru zdravstva, Europska komisija je započela prvi takav projekt između Španjolske, Francuske i Andore u području planinskog lanca Pireneja koji ih dijeli.

"Ne želimo napustiti one građane Europe koji traže bolje zdravstvo u EU“, rekao je europski povjerenik za zdravstvo Vytenis Andriukaitis na konferenciji "Investicije kohezijske politike u zdravstvu“, održanoj u utorak u Bruxellesu. "Fondovi kohezijske politike nude nam mogućnost napraviti razliku na terenu gdje je ona potrebna“, dodao je. Istraživanje Eurobarometra objavljeno u studenom 2018. godine pokazalo je da 70 posto stanovnika želi više u sektoru zdravstva, a njih 34 posto smatra da je zdravstvo najvažnija tema.

U aktualnom razdoblju, koje je počelo 2014. i koje će završiti 2020. godine, preko fondova kohezijske politike te dodatnim doprinosima država izdvojeno je 8 milijardi eura za projekte EU u zdravstvu. U sklopu toga je financiran pilot projekt između Španjolske, Francuske i Andore nazvan "Kada zdravstveni sustavi za hitnost brišu granice“.

Takav projekt, koji bi u drugim područjima mogao biti problematičan zbog zadiranja u suverenitet država, u području zdravstva je u navedenim zemljama prihvaćen jer može spasiti živote u planinama, gdje su nesreće uzrokovane vremenskim nepogodama česte. Zemlje su međusobno potpisale bilateralne sporazume kojima liječnici iz jedne zemlje mogu intervenirati preko granice ili pacijenti mogu biti zaprimljeni u drugoj zemlji. "Oko 15 milijuna stanovnika Pireneja imat će bolju zdravstvenu skrb“, poručila je Europska komisija. Projekt u koji novac ide iz Europskog regionalnog razvojnog fonda bit će završen ovo ljeto.

Na temelju njegovog rezultata takva međunarodna suradnja bi se mogla proširiti na čitavu EU, pa tako i Hrvatsku, čija bi medicinska služba surađivala preko granice s medicinskim službama Slovenije, Mađarske i Italije, trima članicama EU-a s kojima graniči Hrvatska.

"To je odraz Europe koja štiti“, rekla je europska povjerenica za regionalnu politiku Corina Creţu. "Zdravstvo napreduje pa zato i investicije u zdravstvo moraju napredovati. Zato smo organizirali ovu konferenciju, raspravu s ljudima iz sektora. Njihove preporuke bit će nam kompas u idućem desetljeću“, dodala je.