Vijeće EU definiralo strateške prioritete za reformu mehanizma borbe protiv pranja novca

Vijeće EU, preciznije ECOFIN u sklopu kojeg sudjeluju ministri gospodarstva i financija država članica, danas je usvojilo zaključke o strateškim prioritetima za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma.
Ilustracija, euro
 Tom Dubravec / CROPIX

Današnji su zaključci poslužili kao izravan odgovor na strateški program Europske unije za razdoblje od 2019. do 2024. godine, u kojem Europsko vijeće apelira na jačanje borbe protiv terorizma i prekograničnog kriminala. Unaprjeđenje suradnje i razmjene informacija ključan je preduvjet uspjeha u toj domeni.

Zahvaljujući provedbi pete revizije Direktive o borbi protiv pranja novca, donesenoj u svibnju 2018. godine, ojačat će se pravila za borbu protiv tog fenomena. U tom kontekstu, Vijeće EU apelira da se u što skorijem roku cjelokupno zakonodavstvo prebaci na pravne okvire država članica, kako bi se osigurali efikasnije provođenje regulativa na nacionalnim razinama.

Zaključci se nadovezuju i na komunikaciju Komisije te četiri izvješća objavljena u srpnju 2019. u kojima se daje pregled trenutačnih izazova i utvrđuje niz nedostataka u vezi s bankama, tijelima za borbu protiv pranja novca, tijelima za bonitetni nadzor i suradnjom unutar EU-a te se zaključuje da su i pravila i nadzor u vezi s borbom protiv pranja novca fragmentirani.

Vijeće Europske unije, stoga, poziva Komisiju da istraži moguće daljnje mjere za poboljšanje postojećih pravila o borbi protiv pranja novca, a da u tom kontekstu posebnu pažnju posveti načinima za snažniju suradnju među relevantnim tijelima.

Na samome završetku sastanka, finski ministar financija Mika Lintila predao je simbolično zvono predsjedanja EU hrvatskom ministru Zdravku Mariću.

Zaključak u cjelosti možete pročitati ovdje.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
18. travanj 2024 03:25