StoryEditor

Europska komisija odobrila hrvatski program jamstava u iznosu od 790 milijuna € za izvozna poduzeća pogođena koronakrizom

Komisija EU odobrila je hrvatski program jamstva za likvidnost poduzeća pogođenih posljedicama pandemije koronavirusa. Paket vrijedan 6 milijardi kuna, što je otprilike 790 milijuna eura, u skladu je s pravilima EU o državnim potporama temeljem Privremenog okvira za mjere kojeg je Komisija donijela 19. ožujka 2020. godine.
Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica Europske komisije
 JOHN THYS / AFP

- Ovim će se programom jamstva poduprijeti poduzeća čija je djelatnost djelomično usmjerena na izvoz u ovim teškim vremenima. - kazala je Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica Europska komisije koja je nadležna za politiku tržišnog natjecanja, dodavši da će Komisija i dalje blisko surađivati s članicama kako bi pronašla izvediva rješenja za ublažavanje gospodarskih posljedica pandemije.

Hrvatske mjera potpore

Hrvatska je obavijestila Komisiju o programu kreditnih jamstava namijenjenih određenim poduzećima pogođenima posljedicama pandemije koronavirusa u iznosu od 6 milijardi kuna (otprilike 790 milijuna eura) na temelju Privremenog okvira. Ta će potpora, u obliku državnih jamstava za zajmove, biti dostupna svim trgovačkim društvima čiji izvoz predstavlja najmanje 20 posto godišnjih prihoda. Jamstvima će se poduprijeti kreditiranje tih poduzeća, ali ona neće imati oblik potpore za izvoz koja ovisi o izvoznim aktivnostima.

Cilj programa je ograničiti rizik povezan s izdavanjem operativnih kredita onim poduzećima koja su najteže pogođena gospodarskim posljedicama pandemije koronavirusa, čime se osigurava nastavak njihovih aktivnosti.

Komisija je utvrdila da je hrvatska mjera u skladu s uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru.

Konkretno, njime su obuhvaćena jamstva za operativne zajmove s ograničenim rokom dospijeća i opsegom. Njime se također ograničava rizik koji država preuzima na najviše 50 posto. Time se osigurava da je potpora dostupna pod povoljnim uvjetima i ograničena na one kojima je potrebna u ovoj dosad nezabilježenoj situaciji. Kako bi se taj cilj postigao, mjere uključuju i minimalnu naknadu i zaštitne mjere radi osiguravanja da banke ili druge financijske institucije učinkovito usmjeravaju potporu prema korisnicima kojima je potrebna.

Komisija je stoga zaključila da će hrvatski sustav jamstava za izvozna poduzeća pridonijeti ublažavanju gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa u Hrvatskoj temeljem čega je odobrila predložene mjere.

Kontekst

Europska komisija donijela je Privremeni okvir kojim se državama članicama omogućuje iskorištavanje pune fleksibilnosti predviđene pravilima o državnim potporama kako bi poduprle gospodarstvo u kontekstu pandemije koronavirusa.

Privremenim okvirom koji je izmijenjen 3. travnja 2020., predviđaju se sljedeće vrste potpore koje države članice mogu dodijeliti:

1. Izravna bespovratna sredstva, dokapitalizacije, selektivne porezne olakšice i predujmovi u iznosu do 100 000 eura za poduzeća koja posluju u primarnom poljoprivrednom sektoru, 120.000 eura za poduzeća koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture i 800.000 eura za poduzeća koja posluju u svim drugim sektorima kako bi se financirale njihove hitne potrebe za likvidnošću.

Države članice isto tako mogu dati, do nominalne vrijednosti od 800.000 eura po poduzeću, beskamatne zajmove ili jamstva za zajmove koja pokrivaju 100 posto rizika, osim u primarnom poljoprivrednom sektoru i sektoru ribarstva i akvakulture, u kojima se primjenjuju ograničenja od 100.000 eura odnosno 120.000 eura po poduzeću.

2. Državna jamstva za kreditiranje poduzeća kako bi osigurale da banke nastave odobravati kredite klijentima kojima su potrebni. Ta državna jamstva mogu obuhvaćati do 90 posto rizika zajmova kojima se poduzećima olakšava da zadovolje trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja.

3. Subvencionirano financiranje poduzeća zajmovima javnog sektora s povoljnim kamatnim stopama. Ti će zajmovi poduzećima pomoći da zadovolje trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja.

4. Zaštitne mjere za banke koje preusmjeravaju državne potpore realnom gospodarstvu: takva potpora smatra se izravnom potporom klijentima banaka, a ne samim bankama, te se daju smjernice o tome kako narušavanje tržišnog natjecanja među bankama svesti na najmanju moguću mjeru.

5. Javno kratkoročno osiguranje izvoznih kredita za sve zemlje, bez potrebe da dotična država članica dokaže da je u određenoj državi privremeno nedostupno pokriće za utržive rizike.

6. Potpora za istraživanje i razvoj u području koronavirusa radi rješavanja aktualne zdravstvene krize u obliku izravnih bespovratnih sredstava, povratnih predujmova ili poreznih olakšica. Za prekogranične projekte u kojima sudjeluje više od jedne države članice mogu se dodijeliti dodatna sredstva.

7. Potpora za izgradnju i nadogradnju infrastrukture potrebne za razvoj i testiranje proizvoda (uključujući cjepiva, respiratore i zaštitnu odjeću) korisnih za borbu protiv pandemije koronavirusa, do prve industrijske primjene. To može biti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica, povratnih predujmova i jamstava za zaštitu od gubitaka. Poduzeća mogu koristiti dodatnu potporu ako potporu za ulaganje dobivaju od više država članica i ako je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore.

8. Potpora za proizvodnju proizvoda bitnih za suzbijanje pandemije koronavirusa u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica, povratnih predujmova i jamstava za zaštitu od gubitaka. Poduzeća mogu koristiti dodatnu potporu ako potporu za ulaganje dobivaju od više država članica i ako je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore;

9. Ciljana potpora u obliku odgode poreza i/ili odgode plaćanja doprinosa poslodavaca za socijalno osiguranje za sektore, regije ili vrste poduzeća najteže pogođene pandemijom;

10. Ciljana potpora u obliku subvencija za plaće zaposlenika poduzeća u najteže pogođenim sektorima ili regijama, koja bi inače morala otpuštati zaposlenike.

Privremeni okvir primjenjivat će se do kraja prosinca 2020. Kako bi se osigurala pravna sigurnost, Komisija će prije tog datuma procijeniti treba li produljiti rok njegove primjene.

Više informacija o Privremenom okviru i drugim mjerama koje je Komisija poduzela radi ublažavanja gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa možete pronaći ovdje.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
10. rujan 2020 22:46