"Opterećena administracija" dovodi do toga da mladi poljoprivrednici propuštaju subvencije EU-a

Ovaj tekst dio je posebnog izvještaja u suradnji s mrežom Euractiv na projektu Europske komisije o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Zemlje koje su doprinjele izvještaju na temu generacijske obnove ruralnih područja su: Španjolska, Portugal, Francuska, Belgija, Italija, Njemačka i Hrvatska.
Izvješće o reformi Zajedničke poljoprivredne politke (ZPP) za 2018. godinu navodi da “kako bi postigli održivu poljoprivredu, mladi farmeri moraju biti u mogućnosti investirati i steći poljoprivredno zemljište"
 Shutterstock

Mladi poljoprivrednici koji pristupe zemljištu preko nekonvencionalnih ugovora ispunjavaju uvjete za subvencije EU-a, navodi Europska komisija. Ali u praksi, opterećujuća administrativna ograničenja često nadmašuju bilo kakve financijske prednosti, što znači da vlasnici zemljišta dobivaju novac, a mladi poljoprivrednici ne.

Nemogućnost da novi poljoprivrednici pristupe dostupnom zemljištu prepoznata je kao najveća prepreka onima koji tek ulaze u poljoprivredni biznis.

Većina europskog poljoprivrednog zemljišta u rukama je farmera koji stare: s više od pola poljoprivrednog zemljišta upravljaju poljoprivrednici stariji od 55 godina, a gotovo trećinom oni stariji od 65 godina. Nasuprot tome, sa samo 6% ukupne površine zemljišta upravljaju poljoprivrednici mlađi od 35 godina.

Potreban je stoga generacijski transfer kako bi se novim poljoprivrednicima omogućio ulazak u profesiju čime se osigurava budućnost europskog poljoprivrednog sektora.

To je prepoznao i Europski parlament koji je u svom izvješću o reformi Zajedničke poljoprivredne politke (ZPP) za 2018. godinu navodi da “kako bi postigli održivu poljoprivredu, mladi farmeri moraju biti u mogućnosti investirati i steći poljoprivredno zemljište“.

Međutim, umjesto da bude katalizator onima koji se upuštaju u poljoprivrednu, struktura subvencija za izravne isplate u kombinaciji s neadekvatnim mjerama potpore često usporava ulazak izglednih poljoprivrednika.

To znači da trenutno samo 1 od svaka tri nova poljoprivrednika prima javne potpore.

Neizvjesni besplatni ugovori

Sve češće su potencijalni poljoprivrednici pod pritiskom da traže nekonvencionalnije oblike pristupa zemljištu.

Mnogi novi poljoprivrednici sada odlučuju sklopiti obostrano koristan ugovor s vlasnikom zemlje ili etabliranim poljoprivrednikom koji ima raspoloživo zemljište i želi da se to iskoristi za razvoj novog poljoprivrednog posla.

Takav se ugovor može pojaviti u različitim poslovnim i pravnim oblicima.

Ovaj ugovor može imati puno različitih poslovnih i pravnih oblika. U nekim će slučajevima novi poljoprivrednik i zemljoposjednik ili etablirani farmer biti poslovni partneri; u drugima će odnos biti bliži klasičnom zakupu zemljišta.

Obično se koristi ugovor o slobodnom pristupu, nazvan 'Commodat', također poznat kao 'zajam za upotrebu'. Taj se ugovor u izvješću Komisije za razdoblje 2016.-2017. “O potpori ulasku u poljoprivredu opisuje kao "neizvjestan besplatan ugovor".

Izvješće navodi da ovakav ugovor teoretski omogućava partnerstvo bez sklapanja konvencionalnog ugovora o zakupu.

Nesklonost iznajmljivanju u tradicionalnom smislu znači da većina vlasnika zemljišta preferira takvu vrstu zakupa.

Međutim, to postavlja poljoprivrednike u stanje neizvjesnosti bez nužnog osiguranja da će obrađivati zemlju ne samo jedne godine ili bilo kakvog jamstva u vezi s cijenom najma.

Komisija se obvezala pomoći mladim poljoprivrednicima

Izvršno tijelo EU-a potvrdilo je da je pristup zemljištu glavna prepreka mladim poljoprivrednicima koji se pridružuju struci, rekao je izvor iz Komisije za EURACTIV i dodao da je privlačenje mladih ljudi u taj sektor i pomoć da se podignu na noge kao održivo poslovanje jedan od glavnih prioriteta ZPP-a u razdoblju nakon 2020. godine.

Naveli su da, pod uvjetom da mladi poljoprivrednici ispunjavaju osnovne kvalifikacijske uvjete, imaju pravo na subvencije ZPP-a dok pristupaju zemlji preko ugovora kao što je “Commodat“. Precizirali su da će subvencije ići korisniku zemljišta, a ne vlasniku zemljišta.

Fiona Lally, službenica za komunikacije u Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA) koji predstavlja mlade poljoprivrednike, rekla je za EURACTIV da postoji niz inicijativa na razini država članica koje olakšavaju prijenos zemljišta između starijih i mlađih generacija poljoprivrednika.

One uključuju stvaranje partnerstva, kao što se to događa u Irskoj sa Službom prenosivosti zemljišnog vlasništva, a u Italiji sa “società di affiancamento“ (mentorski partnerski odnosi).

Izjavila je da ako se između sudionika u takvim inicijativama sklopi pisani ugovor ili sporazum, poljoprivredniku neće biti ugrožen pristup EU subvencijama.

Međutim, čini se da nije uvijek tako.

EURACTIV je razgovarao s Davidom Dupuisom iz Terre-en-Vue, pokreta koji radi na olakšavanju pristupa zemljištu u Belgiji, koji je rekao da, zbog relativno niskog prosječnog osnovnog prava na plaćanje u usporedbi s administrativnim teretom podnošenja zahtjeva za subvencije, mnogi mladi tržišni povrtlari odlučuju odustati od potpora.

Rekao je da je prosječna isplata mladim poljoprivrednicima u Valoniji u 2019. godini bila 114,15 eura.

To je uglavnom zbog činjenice da su subvencije i proširenje usluga i dalje uglavnom prilagođeni kontinuiranim i 'tipičnim' poljoprivrednim projektima, a mnogi mladi farmeri rade na inovativnim projektima koji često uključuju neuobičajene aktivnosti na maloj površini.

Dupuis je rekao da to znači da u mnogim slučajevima novi tržišni povrtlari rade na zemlji drugih poljoprivrednika ili deklaranata koji zadržavaju svoje osnovne isplate.

Dodao je da se to posebno odnosi na starije poljoprivrednike: oni često nude zemlju start-upovima tržišnih povrtlara i tako kapitaliziraju premije kako bi time osigurali svoje umirovljenje.

Dupuis je također rekao da vlasnici zemljišta nerijetko naplaćuju najamninu koja je "često znatno veća od legalno utvrđene zakonom o farmama".

Zoe Gallez, koja također radi za Terre-en-Vue, složila se, rekavši da, iako su tehnički poljoprivrednici u mogućnosti pristupiti financiranju iz ZPP-a bez obzira na to imaju li zemlju u zakupu ili u vlasništvu, u praksi, ako poljoprivrednik iznajmljuje zemljište mladoj osobi na neizvjesnoj ili privremenoj osnovi, često će nastojati zadržati pristup pomoći.

Izjavila je da je to zbog toga što "administrativna ograničenja često nadizale financijsku korist".

Ovaj je projekt financiran uz potporu Europske komisije. Ova publikacija [objava] odražava samo stajalište autora te se Europska komisija ne može smatrati odgovornom ni za kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
21. siječanj 2022 04:47